ระบบแลกบัตร SURE VMS Q&A - ข้อมูลช่วยเหลือ, where you can ask questions and receive answers from other members of the community. บริการช่วยเหลือการใช้งานระบบแลกบัตร จาก www.sure.co.th

พบปัญหาการเปิดไฟล์เพื่อถอดรหัสข้อมูล DFA-75

0 votes

พบปัญหาการเปิดไฟล์เพื่อถอดรหัสข้อมูล DFA-75 จากโปรแกรมแลกบัตรเข้าออก ชัวร์ วีเอ็มเอส

วิธีแก้ที่ 1
ติดต่อฝ่ายลูกแลลูกค้า ให้ทำการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

asked Aug 7, 2017 in แลกบัตรเข้า by support (800 points)
edited Aug 18, 2017 by support

1 Answer

0 votes
ระบบแลกบัตรมีการใช้งานการถอดรหัสข้อมูลขั้นสูงแบบ AES หากพบปัญหาในการใช้งานจำเป็นต้องกได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ
answered Aug 18, 2017 by support (800 points)
ระบบแลกบัตร SURE VMS
...