ระบบแลกบัตร SURE VMS Q&A - ข้อมูลช่วยเหลือ, where you can ask questions and receive answers from other members of the community. บริการช่วยเหลือการใช้งานระบบแลกบัตร จาก www.sure.co.th

[FormVisitorAdd-IVST1048] การพิมพ์ มีข้อผิดพลาดโปรดตรวจสอบเครื่องพิมพ์

0 votes
การพิมพ์ มีข้อผิดพลาดโปรดตรวจสอบเครื่องพิมพ์ [FormVisitorAdd-IVST1048]

วิธีแก้ไข

วิธีที่ 1 การพิมพ์ มีข้อผิดพลาดโปรดตรวจสอบเครื่องพิมพ์
ทำการตรวจสอบไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ว่าได้มีการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่

วิธีที่ 2 การพิมพ์ มีข้อผิดพลาดโปรดตรวจสอบเครื่องพิมพ์
ทำการตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์ในการเซ็ตอัพ ว่าชื่อตรงกับเครื่องพิมพ์ที่ได้มีการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่
อาจทำการเปลี่ยนการเลือกเครื่องพิมพ์ในโปรแกรมแลกบัตรเป็นเครื่องอื่น เพื่อทดสอบการทำงานก่อน

วิธีที่ 3 การพิมพ์ มีข้อผิดพลาดโปรดตรวจสอบเครื่องพิมพ์
กรณีไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows อย่างถูกต้อง ให้ทำการตรวจเช็ค Service Printer spooling เนื่องจาก Windows ที่ติดตั้งไม่ถูกลิขสิทธิ์จะปิดทำการ service ทำตัวทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ควรทำการปรับปรุง Product key ของ windows ให้ถูกลิขสิทธิ์
 
asked Aug 7, 2017 in แลกบัตรเข้า by admin (150 points)

2 Answers

0 votes
ความผิดพลาดของการพิมพ์ ปรกติจะเป็นเรื่องของการติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่อาจจะไม่ถูกต้อง หรือปัญหาเกี่ยวกับ OS ของเครื่องพิมพ์ หรือการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ที่ไม่ถูกต้อง
answered Aug 18, 2017 by support (800 points)
0 votes

วิธีแก้ไข

วิธีที่ 1 การพิมพ์ มีข้อผิดพลาดโปรดตรวจสอบเครื่องพิมพ์
ทำการตรวจสอบไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ว่าได้มีการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่

วิธีที่ 2 การพิมพ์ มีข้อผิดพลาดโปรดตรวจสอบเครื่องพิมพ์
ทำการตรวจสอบชื่อเครื่องพิมพ์ในการเซ็ตอัพ ว่าชื่อตรงกับเครื่องพิมพ์ที่ได้มีการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่
อาจทำการเปลี่ยนการเลือกเครื่องพิมพ์ในโปรแกรมแลกบัตรเป็นเครื่องอื่น เพื่อทดสอบการทำงานก่อน

วิธีที่ 3 การพิมพ์ มีข้อผิดพลาดโปรดตรวจสอบเครื่องพิมพ์
กรณีไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows อย่างถูกต้อง ให้ทำการตรวจเช็ค Service Printer spooling เนื่องจาก Windows ที่ติดตั้งไม่ถูกลิขสิทธิ์จะปิดทำการ service ทำตัวทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ควรทำการปรับปรุง Product key ของ windows ให้ถูกลิขสิทธิ์
answered Aug 18, 2017 by support (800 points)
ระบบแลกบัตร SURE VMS
...